KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni
İnterbahis olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: İnterbahis, KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket eder. Kişisel verileriniz, İnterbahis tarafından belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.
Kişisel Verilerin Toplanması: İnterbahis, üyelik oluşturma, promosyonlardan yararlanma veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçme gibi işlemler sırasında kişisel verilerinizi toplar.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Toplanan kişisel veriler, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve kullanıcılarımıza özel promosyonlar sunmak amacıyla işlenir.
Kişisel Verilerin Aktarılması: İnterbahis, kişisel verilerinizi KVKK’nın izin verdiği durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşmaz. Ancak, yasal yükümlülükler gereği yetkili mercilere veri aktarımı yapılabilir.
Veri Güvenliği: İnterbahis, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tüm önlemleri almaktadır. Veri ihlalleri durumunda ilgili mercil ve kişisel veri sahipleri derhal bilgilendirilir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Veri sahipleri olarak, verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerinizin nasıl kullanıldığını talep etme, yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini isteme ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Değişiklikler: Bu KVKK Aydınlatma Metni, İnterbahis’in inisiyatifinde değiştirilebilir. Değişiklikler, web sitemizde ilan edilerek yürürlüğe girecektir.
Kişisel verilerinizin korunması konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyor ve bu doğrultuda tüm kullanıcılarımıza şeffaf bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.